ปัจจุบันสอนถึงรุ่นที่ 121
        - Course Working
        - Course Professional
9@'G 3D H2#0@(
 
 
 
 
 
"พี่ป๊อป" ทีปกร แย้มกสิกร
 
 
Perspective by: KOOK4D
 
Hosting by
Powered by: GigIdea.com
 
Link
thai-3d.com
 
BiGFUNS.com : city of movie
 
ZoneDesign.co.th
 

 
สามารถทำงานสามมิติได้ นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ ในวงการออกแบบตกแต่งในประเทศไทย
training Course web lek-3ds-0
training Course web lek-3ds-1
training Course web lek-3ds-2 copy
training Course web lek-3ds-3
training Course web lek-3ds-4
training Course web lek-3ds-5
training Course web lek-3ds-6
training Course web lek-3ds-7
 
 
 
 
ศูนย์อบรมของเรา เป็นศูนย์อบรม 3DS Max ให้กับ
บริษัท Vecter Raster (Discreet ประเทศไทย) คือบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่าย โปรแกรม 3DS Max โดยตรง แต่เพียงบรืษัทเดียวในประเทศไทย
 
กิจกรรมของศูนย์อบรมที่เข้าร่วม
สนับสนุนโครงการกับหนังสือ Menu Computer Idea
MenuSUMMERworkshop
สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.menucom.net
 
ศูนย์อบรมของเรา เป็นที่ยอมรับและพิสูจน์
การสอน ที่เน้น ภาคปฏิบัติ ที่ให้ทำงานจากโจทย์จริงที่กำหนดให้ทำ โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงาน 3 มิติ ได้อย่างมืออาชีพ ภายในเวลา 10 วัน
สนใจรายละเอียดหลักสูตรการอบรม
Panorama
วิธีใช้ Program Panorama Maker 3.0
จัดสอนโดย อ.ฐิติพงศ์ สิริรัตน์ (อ.เล็ก)
คณะออกแบบตกแต่งภายใน (เพาะช่าง)
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Render Radiosity In 3D StudioMAX 5.1 & 3D VIZ 4.2
(Training Course Profession 10 Day) You Can Do it Make it Easy For You Render Realtime
 
   
แนวทางการสอน คือ เราสอนให้คุณออกไปประกอบอาชีพ จริง ๆ ได้ โดยไม่อายใคร
สอนจากประสบการณ์ในการทำงานจากบรษัทออกแบบตกแต่ง ชั้นนำของประเทศไทย
 - P 49 Interior Design & Associate (ปัจจุบัน ชื่อ P.I.A.)
 - Designphase thai
 - Cotto


คุณสามารถเขียนแบบ ภายในเวลาเรียน 10 วันติดกัน (อย่างถูกต้องแบบมืออาชีพ)

เรียนปฏิบัติงานจริงจากโจทย์ที่กำหนดให้ (เน้นปฏิบัติ)
ผู้เข้าอบรม ต้องทำงานส่งทั้งหมด 3 Plan 1 Elevation 1 Section
เรียนวิธีกำหนดปากกาในการ Plot ต่าง Scale ในหน้ากระดาษเดียวกัน 

 
 
 
ผลงานของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 121
    ผู้เข้ารับการอบรม ทุกคนไม่เคยมีความรู้เรื่อง 3 มิติมาก่อน แต่หลังจากผ่านการอบรมครบ 10 วันแล้ว ทุกคนพร้อมที่จะทำงานได้อย่างที่คุณเห็น
 
 
  ชื่อ Raksina Klungarvuth
ชื่อเล่น Air
สถาบันที่ศึกษา Architecture Interior Design 4 Years
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
Top
  ชื่อ Nutpida Wannasamukkee
ชื่อเล่น Bamboo
สถาบันที่ศึกษา Interior Architecture
Assumption University
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
         
Top
  ชื่อ Nattaya Kupenvijittakarn
ชื่อเล่น Bow
สถาบันที่ศึกษา Abac Faculty:Architecture Interior design
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
Top
  ชื่อ Panutcha Taweekaew
ชื่อเล่น Fang
สถาบันที่ศึกษา Abac Faculty:Architecture Interior design
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
       
ผลงานชิ้นที่ 4        
Top
  ชื่อ Thanutcha Unjit
ชื่อเล่น hack
สถาบันที่ศึกษา abac interior architecture
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
Top
  ชื่อ Patchamol Jensatianwong
ชื่อเล่น kung
สถาบันที่ศึกษา abac architecture interior
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
Top
  ชื่อ Prasopchok Kongkaew
ชื่อเล่น Lek
สถาบันที่ศึกษา สวนสุนันทา นิเทศศิลป์
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
        Top
  ชื่อ Lalita Sae-tae
ชื่อเล่น Mimi
สถาบันที่ศึกษา Interior Architecture Assumption University
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
       
ผลงานชิ้นที่ 7        
        Top
  ชื่อ SASINUT AKEPAKINWIJIT
ชื่อเล่น NAM
สถาบันที่ศึกษา ARCHITECTURE INTERIOR DESIGN ASSUMPTION UNIVERSITY
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
        Top
  ชื่อ Pichayanin Sornvaneeyarak
ชื่อเล่น Nin
สถาบันที่ศึกษา architech:interior design ABAC
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
        Top
  ชื่อ jiranun jirapongtanaporn
ชื่อเล่น Plam
สถาบันที่ศึกษา Interior Architecture assumption university
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
        Top
  ชื่อ Gunpirom Limdomrongkul
ชื่อเล่น Poogun
สถาบันที่ศึกษา Interior Architecture assumption university
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
        Top
  ชื่อ Supaline Panyapatee
ชื่อเล่น Toey
สถาบันที่ศึกษา Interior Architecture assumption university
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
        Top
 
ผลงานของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 120
    ผู้เข้ารับการอบรม ทุกคนไม่เคยมีความรู้เรื่อง 3 มิติมาก่อน แต่หลังจากผ่านการอบรมครบ 10 วันแล้ว ทุกคนพร้อมที่จะทำงานได้อย่างที่คุณเห็น
 
 
  ชื่อ Wanitch Wanitcharurntham
ชื่อเล่น AFT
สถาบันที่ศึกษา Assumption University / Architect 3th Years
  Facebook: Aft Wanitcharurntham
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
Top
  ชื่อ Mondop Thongnit
ชื่อเล่น Bank ( Dop )
สถาบันที่ศึกษา Architecture Assumption University
  Facebook: Bank Metamon
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
Top
  ชื่อ Phanvong Saithong
ชื่อเล่น JAY
สถาบันที่ศึกษา ABAC,Architect Interior Architect 5 years
  Facebook : Phanvong Saithong
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
         
Top
  ชื่อ Chanakarn Laohabutr
ชื่อเล่น K'Tueng
สถาบันที่ศึกษา Assumption University (ABAC) : Architecture
  Facebook : Chanakarn Laohabutr
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
         
Top
  ชื่อ
ชื่อเล่น
สถาบันที่ศึกษา
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
         
Top
  ชื่อ Pimporn Viriyakal
ชื่อเล่น pleng
สถาบันที่ศึกษา abac
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
Top
  ชื่อ Pintuma Patanasirimongkol
ชื่อเล่น mami
สถาบันที่ศึกษา assumption university
  Facebook: pintuma patanasirimongkol
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
         
        Top
  ชื่อ Chutima Nakalertkavee
ชื่อเล่น Share
สถาบันที่ศึกษา Assumption University (ABAC) :Architecture
  Facebook : Chew'y Nlv
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
        Top
  ชื่อ RatChaTa Kavicha
ชื่อเล่น Ta
สถาบันที่ศึกษา ABAC,Architect Interior Architect 5 years
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
        Top
 
ผลงานของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 119
    ผู้เข้ารับการอบรม ทุกคนไม่เคยมีความรู้เรื่อง 3 มิติมาก่อน แต่หลังจากผ่านการอบรมครบ 10 วันแล้ว ทุกคนพร้อมที่จะทำงานได้อย่างที่คุณเห็น
 
 
  ชื่อ นางสาว จินตพร แซ่ล้อ
ชื่อเล่น อิ้ว
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรม ป.ตรี
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
       
ผลงานชิ้นที่ 7        
Top
  ชื่อ
ชื่อเล่น
สถาบันที่ศึกษา
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
         
Top
  ชื่อ Parkpeow Kosalagood
ชื่อเล่น Great
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัย Inter Chula คณะสถาปัตยกรรม ป.ตรี
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
     
ผลงานชิ้นที่ 7   ผลงานชิ้นที่ 8    
Top
  ชื่อ นาย ปุณยรัตน์ เดชศิริ
ชื่อเล่น ดิว
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยลาดกระบัง คณะตกแต่ง ป.ตรี
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
     
ผลงานชิ้นที่ 7   ผลงานชิ้นที่ 8    
Top
  ชื่อ นางสาว นันทนัช สุดชู
ชื่อเล่น กอ
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรม ป.ตรี
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
   
ผลงานชิ้นที่ 7        
Top
  ชื่อ นางสาว สาวิตรี น้อยพจนา
ชื่อเล่น หนุ่ย
สถาบันที่ศึกษา สถาบันออกแบบนานาชาติ CIDI
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
       
ผลงานชิ้นที่ 4        
Top
  ชื่อ นายจิรายุ รัตนวงษ์
ชื่อเล่น นัท
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปกร คณะสถาปัตยกรรม ป.ตรี
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
   
ผลงานชิ้นที่ 7   ผลงานชิ้นที่ 8   ผลงานชิ้นที่ 9
         
   
ผลงานชิ้นที่ 10   ผลงานชิ้นที่ 11   ผลงานชิ้นที่ 12
        Top
  ชื่อ นางสาว พนิดา กอลรัสพัทษ์
ชื่อเล่น แต้ว
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรม ป.ตรี
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
       
ผลงานชิ้นที่ 7        
        Top
  ชื่อ นาย พงศธร ภูริพันธ์วิชัย
ชื่อเล่น โป้ง
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ คณะสถาปัตยกรรม ป.ตรี
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
  ชื่อ นางสาว รัชดาพร ปกเครือ
ชื่อเล่น ปุ๋ย
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา คณะออกแบบ ป.ตรี
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
     
ผลงานชิ้นที่ 7   ผลงานชิ้นที่ 8    
         
  ชื่อ นายปริพล อารีย
ชื่อเล่น ลี่
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ คณะออกแบบ ป.ตรี
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
   
ผลงานชิ้นที่ 7   ผลงานชิ้นที่ 8   ผลงานชิ้นที่ 9
         
  ชื่อ นางสาว กันภิรมย์ ประทุมวงค์
ชื่อเล่น แซนด์
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรม ป.โท
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
     
ผลงานชิ้นที่ 7   ผลงานชิ้นที่ 8    
        Top
 
ผลงานของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 118
    ผู้เข้ารับการอบรม ทุกคนไม่เคยมีความรู้เรื่อง 3 มิติมาก่อน แต่หลังจากผ่านการอบรมครบ 10 วันแล้ว ทุกคนพร้อมที่จะทำงานได้อย่างที่คุณเห็น
 
 
  ชื่อ นาย ภูมิพัฒน์ พุทธสัมฤทธิ์
ชื่อเล่น บอล
สถาบันที่ศึกษาDHURAKIJ PANDIT UNIVERSITY FINE AND APPILED ARTS - INTERIOR DESIGN
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
       
ผลงานชิ้นที่ 7        
Top
  ชื่อ นางสาว สุทิตยา อุ้ยศรีคูณ
ชื่อเล่น เชอรี่
สถาบันที่ศึกษา สวนสุนันทา ป.ตรี สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
       
ผลงานชิ้นที่ 7        
Top
  ชื่อ Paworawan Chanyanatya
ชื่อเล่น Ery (เอ๋ย)
สถาบันที่ศึกษา Faculty of Architecture , Silpakorn University
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
Top
  ชื่อ นางสาว สุภางศ์กร พนมฤทธิ์
ชื่อเล่น มินิ
สถาบันที่ศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ ป.โท สาขา สถาปัตยกรรม
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
Top
  ชื่อ KAMONTHEP CHAMNONG
ชื่อเล่น ONG
สถาบันที่ศึกษา DHURAKIJ PANDIT UNIVERSITY
FINE AND APPILED ARTS - INTERIOR DESIGN
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
       
ผลงานชิ้นที่ 7        
Top
  ชื่อ นางสาว พิชญา สัมพันธ์เวชโสภา
ชื่อเล่น แพม
สถาบันที่ศึกษา ABAC ป.ตรี สาขา ออกแบบภายใน
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
Top
  ชื่อ นาย จักรพันธ์ จึงวัฒนตระกูล
ชื่อเล่น ปาร์ค
สถาบันที่ศึกษา ม.กรุงเทพ ป.ตรี สาขา ออกแบบภายใน
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
       
ผลงานชิ้นที่ 7        
        Top
  ชื่อ นางสาว กรมนิญา โภคาธิกรณ์
ชื่อเล่น ยีนส์
สถาบันที่ศึกษา ม.กรุงเทพ ป.ตรี สาขา ออกแบบนิเทศ
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
       
ผลงานชิ้นที่ 4        
        Top
 
ผลงานของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 117
    ผู้เข้ารับการอบรม ทุกคนไม่เคยมีความรู้เรื่อง 3 มิติมาก่อน แต่หลังจากผ่านการอบรมครบ 10 วันแล้ว ทุกคนพร้อมที่จะทำงานได้อย่างที่คุณเห็น
 
 
  ชื่อ นางสาว บุณฑริก บุณสนอง
ชื่อเล่น โบ
สถาบันที่ศึกษา ABAC ป.ตรี สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
Top
  ชื่อ นางสาว ภัทรณินทร์ ป้องประสิทธิ์
ชื่อเล่น บูม
สถาบันที่ศึกษา Faculty of Architecture , Silpakorn University
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
Top
  ชื่อ Paworawan Chanyanatya
ชื่อเล่น Ery (เอ๋ย)
สถาบันที่ศึกษา Faculty of Architecture , Silpakorn University
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
       
ผลงานชิ้นที่ 4        
Top
  ชื่อ Thaneeya Suphachaiyakit
ชื่อเล่น Gift
สถาบันที่ศึกษา Intorior(3) KMUTNB
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
       
ผลงานชิ้นที่ 7        
Top
  ชื่อ Narong Ratchataruangnumkul
ชื่อเล่น Liw
สถาบันที่ศึกษา Interior Design / KMUTNB
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
Top
  ชื่อ Sukunya Ouyu
ชื่อเล่น May
สถาบันที่ศึกษา Interior 3 / KMUTNB
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
Top
  ชื่อ Nat Tanachodwattanasiri
ชื่อเล่น Nat
สถาบันที่ศึกษา Interior Design / KMUTNB
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4        
        Top
  ชื่อ KITTISAK LELUDATE
ชื่อเล่น P
สถาบันที่ศึกษา Assumption University Architecture (Interior Design) 4 Years
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
        Top
  ชื่อ Atchaporn Chamnranchak
ชื่อเล่น Proud
สถาบันที่ศึกษา Interior 3 KMUTNB
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
       
ผลงานชิ้นที่ 7        
        Top
  ชื่อ Sathaporn Nantapiboon
ชื่อเล่น Natee (Tee)
สถาบันที่ศึกษา Faculty of Architecture , Silpakorn University
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
        Top
  ชื่อ Nuttakarn Chetsadachrem
ชื่อเล่น Ying
สถาบันที่ศึกษา Interioe Design KMUTNB
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
        Top
 
ผลงานของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 116
    ผู้เข้ารับการอบรม ทุกคนไม่เคยมีความรู้เรื่อง 3 มิติมาก่อน แต่หลังจากผ่านการอบรมครบ 10 วันแล้ว ทุกคนพร้อมที่จะทำงานได้อย่างที่คุณเห็น
 
 
  ชื่อ นางสาว บุณฑริก บุณสนอง
ชื่อเล่น โบ
สถาบันที่ศึกษา ABAC ป.ตรี สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
       
ผลงานชิ้นที่ 4        
Top
  ชื่อ นางสาว มธุรดา ผสมทรัพย์
ชื่อเล่น แคท
สถาบันที่ศึกษา ABAC ป.ตรี สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
       
ผลงานชิ้นที่ 4        
Top
  ชื่อ นาย อรุษ ณ ถลาง
ชื่อเล่น ชอปเปอร์
สถาบันที่ศึกษา ABAC ป.ตรี สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
       
ผลงานชิ้นที่ 4        
Top
  ชื่อ นางสาว ปวีรา ปานพรหมมัน
ชื่อเล่น ฝ้าย
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปกร ป.ตรี สาขา สถาปัตยกรรม
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
Top
  ชื่อ นาย เอรินทร์ ศรีสรัตกิกโสภณ
ชื่อเล่น กอล์ฟ
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยเพาะช่าง ป.ตรี สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
Top
  ชื่อ นางสาว โสภิตรา สดภิบาล
ชื่อเล่น จอย
สถาบันที่ศึกษา ABAC ป.ตรี สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
Top
  ชื่อ นาย อำนาจ ไกรษี
ชื่อเล่น เนย
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ป.ตรี สาขา ออกแบบ
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
       
ผลงานชิ้นที่ 4        
        Top
  ชื่อ นางสาว รุจาภา สุทธิดำรงสวัสดิ์
ชื่อเล่น แพม
สถาบันที่ศึกษา ABAC ป.ตรี สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
        Top
  ชื่อ นางสาว สิราวววณ เกษมธีระสมบูรณ์
ชื่อเล่น แพท
สถาบันที่ศึกษา ABAC ป.ตรี สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
        Top
  ชื่อ นางสาว ทัดธนอร ภูมิพรม
ชื่อเล่น แนน
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตร ป.ตรี สาขา วิศวกรรม
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
        Top
  ชื่อ นาย ศุภเจต เอกเอื้อมมณี
ชื่อเล่น ป้อง
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปกร ป.ตรี สาขา สถาปัตยกรรม
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
        Top
  ชื่อ นางสาว ธิดาทิพย์ จันหอง
ชื่อเล่น เทิน
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปกร ป.ตรี สาขา สถาปัตยกรรม
         
     
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2    
 
ผลงานของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 115
    ผู้เข้ารับการอบรม ทุกคนไม่เคยมีความรู้เรื่อง 3 มิติมาก่อน แต่หลังจากผ่านการอบรมครบ 10 วันแล้ว ทุกคนพร้อมที่จะทำงานได้อย่างที่คุณเห็น
 
 
  ชื่อ นาย อาทิตย์ ตรีทิพย์ธิคุณ
ชื่อเล่น อารม์
สถาบันที่ศึกษา ABAC ป.ตรี สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
       
ผลงานชิ้นที่ 4        
Top
  ชื่อ นางสาว ชนาพร เต็มรติวงค์
ชื่อเล่น บี
สถาบันที่ศึกษา มหาววิทยาลัยสวนสุนันทา ป.ตรี สาขาออกแบบนิเทศ
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
Top
  ชื่อ นางสาว รุจิรัตน์ อินทรรักษ์
ชื่อเล่น มด
สถาบันที่ศึกษา ABAC ป.ตรี สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
Top
  ชื่อ นาย ภูวิชัย ขัตติชาย
ชื่อเล่น หมุด
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.ตรี
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
       
ผลงานชิ้นที่ 7        
Top
  ชื่อ นาย ปิยะวัฒน์ เขียวฉลัว
ชื่อเล่น เอ็ม
สถาบันที่ศึกษา ม.พระจอมเกล้าพระนครพระนครเหนือ ป.ตรี สาขา ออกแบบภายใน
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
       
ผลงานชิ้นที่ 7        
Top
  ชื่อ นางสาว รวีทิพย์ รุทธพิชัยรักษ์
ชื่อเล่น นุ่น
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปกร ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
       
ผลงานชิ้นที่ 7        
Top
  ชื่อ นาย นิรพาธ สมิตเวช
ชื่อเล่น นอส
สถาบันที่ศึกษา ABAC ป.ตรี สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
        Top
  ชื่อ นางสาว อรอุมา พลทอง
ชื่อเล่น อร
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยล้านนา ป.ตรี สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
        Top
  ชื่อ นางสาว นฤทัย วรรณสุทธิ์
ชื่อเล่น ปิ๊ก
สถาบันที่ศึกษา มหาววิทยาลัยมหาสารคาม ป.ตรี สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
        Top
  ชื่อ นางสาว คารวี โภคาวัฒนานุรักษ์
ชื่อเล่น แตง
สถาบันที่ศึกษา มหาววิทยาลัยศิลปกร ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรม
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
        Top
  ชื่อ นางสาว ราชรสริน เจิมสวัสติพงษ์
ชื่อเล่น ตุบ ตุบ
สถาบันที่ศึกษา ABAC ป.ตรี สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
 
ผลงานของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 114
    ผู้เข้ารับการอบรม ทุกคนไม่เคยมีความรู้เรื่อง 3 มิติมาก่อน แต่หลังจากผ่านการอบรมครบ 10 วันแล้ว ทุกคนพร้อมที่จะทำงานได้อย่างที่คุณเห็น
 
 
  ชื่อ นางสาว วรรณิศา โพธิ์ทอง
ชื่อเล่น อ้อม
สถาบันที่ศึกษา Aaffles Internation College ป.ตรี สาขา ออกแบบภายใน
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
       
ผลงานชิ้นที่ 4        
Top
  ชื่อ นางสาว นิภาพร มณฑา
ชื่อเล่น เบล
สถาบันที่ศึกษา สวนสุนันทา ป.ตรี สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
       
ผลงานชิ้นที่ 4        
Top
  ชื่อ นาย ภาราดร ประชานิยม
ชื่อเล่น อัยย์
สถาบันที่ศึกษา สวนสุนันทา ป.ตรี สาขา ออกแบบ
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
       
ผลงานชิ้นที่ 4        
Top
  ชื่อ Mr.Vongsawat Wongkijjalerd
ชื่อเล่น Cane
สถาบันที่ศึกษา B.SC(Arch) Chulalongkorn
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
Top
  ชื่อ นาย ปิยะวัฒน์ เขียวฉลัว
ชื่อเล่น เอ็ม
สถาบันที่ศึกษา ม.พระจอมเกล้าพระนครพระนครเหนือ ป.ตรี สาขา ออกแบบภายใน
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
Top
  ชื่อ นาย -
ชื่อเล่น -
สถาบันที่ศึกษา -
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
       
ผลงานชิ้นที่ 4        
Top
  ชื่อ นางสาว นกสร ยิ้มสรวล
ชื่อเล่น ซิน
สถาบันที่ศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิต ป.ตรี สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
       
ผลงานชิ้นที่ 4        
        Top
  ชื่อ นาย สุรชัย รุ่งแจ้ง
ชื่อเล่น ต้อม
สถาบันที่ศึกษา สวนสุนันทา ป.ตรี สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
 
ผลงานของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 113
    ผู้เข้ารับการอบรม ทุกคนไม่เคยมีความรู้เรื่อง 3 มิติมาก่อน แต่หลังจากผ่านการอบรมครบ 10 วันแล้ว ทุกคนพร้อมที่จะทำงานได้อย่างที่คุณเห็น
 
 
  ชื่อ นายภาคภูมิ คุรุวงศร์
ชื่อเล่น โจ้
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
Top
  ชื่อ นางสาวกมลรัตน์ จารุโยทิน
ชื่อเล่น น้อง
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
Top
  ชื่อ นายณัฐวุฒิ มัชฌิมา
ชื่อเล่น นัท
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวชี
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
Top
  ชื่อ นางสาววนิดา เอี่้ยมปฐม
ชื่อเล่น แพน
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเพาะช่าง ออกแบบตกแต่งภายใน
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
Top
  ชื่อ นางสาวปผิชญา เกตุศรีสังข์
ชื่อเล่น แว่น
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชฏัฎเพรชบรูณ์
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
       
ผลงานชิ้นที่ 7        
Top
  ชื่อ นายปวริสร์ เสถียรสถิตกุล
ชื่อเล่น ไปป์
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
Top
  ชื่อ นางสาวสิริกมล ชงเชื้อ
ชื่อเล่น มน
สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
 
ผลงานของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 112
    ผู้เข้ารับการอบรม ทุกคนไม่เคยมีความรู้เรื่อง 3 มิติมาก่อน แต่หลังจากผ่านการอบรมครบ 10 วันแล้ว ทุกคนพร้อมที่จะทำงานได้อย่างที่คุณเห็น
 
 
  ชื่อ นายศิวะพงษ์ เนตรภักดี
ชื่อเล่น อุ้ย
สถาบันที่ศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ DECORATE29เพาะช่าง
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
Top
  ชื่อ Kitiwatana Jirojjaturont
ชื่อเล่น BOSS
สถาบันที่ศึกษา Assumption University Faculty of Architecture/Major interior architecture
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
Top
  ชื่อ วรรษ เล็กมณี
ชื่อเล่น เอิท
สถาบันที่ศึกษา ออกแบบภายใน เพาะช่าง ป.ตรี
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
Top
  ชื่อ Nanrudee Kong-Udom
ชื่อเล่น eve
สถาบันที่ศึกษา ABAC Major Architecture
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
       
ผลงานชิ้นที่ 4        
Top
  ชื่อ Korawit Chotiwitsavaitkul
ชื่อเล่น Jacky
สถาบันที่ศึกษา ABAC Architecture
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
         
Top
  ชื่อ Jinun mashoson
ชื่อเล่น ji
สถาบันที่ศึกษา ABAC Architecture
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
Top
  ชื่อ นายกษิดิ์เดช ชมมณี
ชื่อเล่น น็อต
สถาบันที่ศึกษา ออกแบบภายใน เพาะช่าง
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
Top
  ชื่อ นางสาวฑิยาพร ไตรสุทันธ์
ชื่อเล่น ปอ
สถาบันที่ศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ DECORATE29
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
Top
  ชื่อ Saiyud dangdirod
ชื่อเล่น ped
สถาบันที่ศึกษา นิเทศศิลป์สวนดุสิต ป.ตรี
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
        Top
  ชื่อ Sasin Paraksa
ชื่อเล่น Wicha
สถาบันที่ศึกษา Interior Architecture.ABAC
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
 
       
ผลงานชิ้นที่ 7        
Top
  ชื่อ Sindyfa
ชื่อเล่น Fa
สถาบันที่ศึกษา Interior Architecture.ABAC
         
     
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2    
        Top
  ชื่อ นาย สานติ กุลเมธาวงธ์
ชื่อเล่น เต่า
สถาบันที่ศึกษา Interior Architecture.ABAC
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
        Top
  ชื่อ Chaladda Muhamad
ชื่อเล่น neem
สถาบันที่ศึกษา RSU Interior Design
         
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
 
ผลงานของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 110
    ผู้เข้ารับการอบรม ทุกคนไม่เคยมีความรู้เรื่อง 3 มิติมาก่อน แต่หลังจากผ่านการอบรมครบ 10 วันแล้ว ทุกคนพร้อมที่จะทำงานได้อย่างที่คุณเห็น
 
 
  ชื่อ SILPSUPA MANEEYEN
ชื่อเล่น GIFT
สถาบันที่ศึกษา SILPAKORN UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
       
ผลงานชิ้นที่ 7        
Top
  ชื่อ นายวัฒพฤกษ์ ชัยปาริฉัตร์
ชื่อเล่น จั๊ก
สถาบันที่ศึกษา ABAC Interior Design
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
Top
  ชื่อ THANWIMON KAMOLNITI
ชื่อเล่น KWANG
สถาบันที่ศึกษา ABAC Interior Architecture Design
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
       
ผลงานชิ้นที่ 7        
Top
  ชื่อ Wiracha Jummun
ชื่อเล่น Loukked
สถาบันที่ศึกษา Silpakorn University Faculty of Architecture
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
Top
  ชื่อ Phornraphat Phongprayun
ชื่อเล่น จูน
สถาบันที่ศึกษา KING MONGKUTS INSTITUTE OF TIECHNOLOGY LADKRABANG
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
Top
  ชื่อ Apiluck Hirunsirisawat
ชื่อเล่น Obb
สถาบันที่ศึกษา Silpakorn University Faculty of Architecture
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
   
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5   ผลงานชิ้นที่ 6
         
       
ผลงานชิ้นที่ 6        
Top
  ชื่อ Tinnapan Choopong
ชื่อเล่น pan
สถาบันที่ศึกษา KMUTNB
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
       
ผลงานชิ้นที่ 4        
Top
  ชื่อ Kamolthip Chansawang
ชื่อเล่น Thip
สถาบันที่ศึกษา Silpakornuniversity Facalty of architecture
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
Top
  ชื่อ PORNCHANOK NAMRUEANG
ชื่อเล่น YOK
สถาบันที่ศึกษา SILPAKORN UNIVERSITY Facalty of architecture
 
   
ผลงานชิ้นที่ 1   ผลงานชิ้นที่ 2   ผลงานชิ้นที่ 3
         
     
ผลงานชิ้นที่ 4   ผลงานชิ้นที่ 5    
        Top
Couse 99 - 81 >>>
หมายเหตุ: ติดต่อสมัครเรียนให้โทรศัพท์ติดต่อที่ 0-2888-8307, 0-2441-2749
มือถือ : 0-1792-5826, 0-1649-3365 เพื่อพูดคุยในแนวทางการเรียนกับผู้สอนก่อนทำการเรียนจริง.
 

(สี่แยกซังฮี้ ใกล้สถาบันราชภัฎสวนดุสิต) ร้านสีส้ม STARNET
ติดต่อสมัครเรียนได้ที่ โทร : 0-2888-8307, 0-2441-2749
มือถือ : 0-1792-5826, 0-1649-3365 อีเมล์ : info@lek-3ds.com